+38121/823-701 info@vranjkovic-linea.rs

Beli cement

CRH beli cement ima široku primenu u građevinskoj praksi, zahvaljujući svojoj velikoj početnoj i krajnjoj čvrstini. Koristi se za proizvodnju različitih estetskih i visokokvalitetnih proizvoda, kao što su:

pikovane fasade, veštački kamen, ploče, teraco podovi, sve vrste mineralnih visokokvalitetnih maltera. kao i ostale materijale za završne radove u građevinarstvu. 

Na stovarištu Vranjković-Linea beli cement možete kupiti u pakovanju od 25 kg.