+38121/823-701 info@vranjkovic-linea.rs

Crna izolacija

Bitumen je derivat nafte. U pitanju je crna, lepljiva tečnost, slična katranu. Da bi bio u tečnom stanju, mora se zagrejati na visokim temperaturama. Bitumen je osnovni materijal koji crnu izolaciju čini izuzetno efikasnom protiv atmosferske i površinske vode, te vlage iz tla.

Prednosti hidroizolacije na bitumenskim osnovama:

  • pravilnim izborom i ugradnjom proizvoda od bitumena, može se očekivati izuzetno dug vek trajanja objekta
  • pouzdana zaštita od vode i vlage čak i nakon nekoliko decenija
  • trajnost bitumena,  čak i pod ekstremnim uslovima (visoke temperature, ciklične promene, pritisci ….)
  • jednostavna i brza ugradnja sa niskom upotrebom energije,
  • ekološki prihvatljiv – nije štetan za okolinu,
  • nije kancerogen i ne zagađuje vode.

Bitumen 

 

Bitumen je proizvod koji se koristi u toplom postupku sa ili bez neorganskih punioca, koji se tope na temperaturi do 180℃. Primenjuje se u građevinarstvu kao sredstvo za izvođenje hidroizolacije za nadzemne i podzemne radove, za izolaciju temelja, podrumskih zidova, podova na tlu, ravnih krovova i terasa, za zaštitu vodovodnih cevi i elemenata.

Kondor 

 

Kondor je plastomer bitumenska traka (sa APP dodacima)

Ima veću količinu bitumena modifikovanog APP-om

Veća debljina trake u odnosu na Kondorin

Temperaturna postojanost od -5˚C do 120˚C

Uložak stakleni voal, poliesterski filc i staklena tkanina

Primena: upotrebljava se prvenstveno u nadzemnim  hidroizolacionim sistemima gde su povećani zahtevi postojanosti na visokim i niskim temperaturama. Koristi se  i u podzemnim hidroizolacionim sistemima protiv vlage i vode pod pritiskom.

Kondorin 

 

Plastomer bitumenska traka

Uložak stakleni voal ili poliesterski filc

Temperaturna postojanost od 0˚C do 100˚C

Primena:  za manje zahtevne, jedno ili višeslojne, izolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekta protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom.

Bitulit 

 

Bitulit je hidroizolacioni materijal sa organskim rastvaračem. Primenjuje se kao hladan, prethodni premaz i kao podloga u sistemu hidroizolacionih traka. Koristi se za izolaciju temelja, zidova, podova, ravnih krovova i terasa, i kao zaštita metala od korozije, drveta od vlage i vode i vodovodnih cevi.

Ter papir 

 

Ter papir  je bitumenom impregnisani sirovi krovni karton obostrano obložen sa bitumenskom masom i zaštićen kvarcnim peskom. Vrlo je pogodna za zaštitu termoizolacije ispod crepa, za zaštitu privremenih objekata a može se upotrebiti i za hidroizolaciju protiv vode koja nije pod pritiskom i kao sloj za odvajanje.