+38121/823-701 info@vranjkovic-linea.rs

Elementi kontaktne fasade

Fasada je lice svakog građevinskog objekta, ono što ga čini prepoznatljivim. Spoljašnji zid, osim što je konstruktivni deo građevine, štiti prostor objekta od nedovoljne ili suvišne toplote, od atmosferskih uticaja, od prodora vetra, prašine i zagađenog vazduha.

Kontaktne fasade su najčešći tip među različitim sistemima toplotne zaštite. Izolacija je pričvršćena direktno na zid objekta sa spoljašnje strane. Tipove kontaktnih fasada određuje vrsta izolacionog materijala koji se koristi, a najčešće su to stiropor ili kamena vuna.

Za sisteme kontaktnih fasada na stovarištu Vranjković-Linea možete nabaviti:
  1. Lepak za stiropor proizvođača Izomat i to: AK 33, lepak kojim se stiropor lepi za zid i AK 35, lepak sa finom granulacijom kojim se staklena mrežica lepi na stiropor. I jedan i drugi lepak prodaju se u džakovima od po 25kg
  2. Staklenu mrežicu dimenzija 1x50m, težine 125g/m2 ili 145g/m2, proizvođača Protektor
  3. Tiple za stiropor i kamenu vunu
  • Plastične tiple za stiropor sa plastičnim klinom u dužinama: 10cm, 12cm, 14cm i 16cm
  • Za razliku od tipli za stiropor koje imaju plastični klin, tiple za kamenu vunu imaju metalni klin, i njih možete nabaviti u dve dužine, 11,5cm i 13,5cm
  1. Izolacione materijale: stiropor i kamenu vunu
  2. Početni profili proizvođača Protektor, dužine 2,5m
  3. Zaštitnu ivicu sa staklenom mrežicom, dužine 2,5m