+38121/823-701 info@vranjkovic-linea.rs
Gipsana ploča je bitna komponenta savremenog dizajna interijera. Gips-karton je opšti naziv za kompozitne ploče od gipsa i čvrstog kartona. To je materijal koji je postao izrazito popularan zbog niza prednosti koje donosi prilikom gradnje i adaptacije poslovnih i stambenih prostora. Brzo i jednostavno se montira, što skraćuje vreme izvedbe završnih radova. Osim za renoviranje postojećih površina, koristi se i za dekorativne i estetske namene.

Preduzeće Vranjković-Linea nudi celokupan program gipsanih ploča, od standardnih preko vodootpornih do vatrootpornih i cementnih. Ponuda je zaokružena profilima, praškastim materijalima, vijcima i elementima za montažu.

Gipsane ploče se proizvode u više različitih debljina od 9,5 mm pa do 25 mm. Sama težina zavisi od načina proizvodnje, jer imaju modelu koji su više zbijeni, a ima ih koji se prave pod manjim pritiskom, pa su više porozni. Takva poroznost ostavlja unutar ploča male džepove sa vazduhom koji pozitivno utiču na izolaciju, ali negativno na otpor ploče ka savijanju ili upijanju vlage.

Gips-karton je po svom sastavu i načinu izrade paropropusan. To znači da upija i otpušta vlagu iz prostora. Ovo je normalno stanje, ali ne znači da može podneti velike količine vlage ili vode. Kod prostorija sa povećanom vlagom koriste se gips karton ploče otporne na vlagu (impregnirane). Ukoliko postoje posebni zahtevi da zidovi budu otporni na požar, proveriti koje od ploča sa povećanom otpornošću na požar mogu da zadovolje zahteve.

Pozicije u kojima se najčešće koriste gips-karton ploče su:

  • spušteni plafoni,
  • obloge zidova na podkonstrukciji,
  • pregradni zidovi i
  • lepljenje gips-karton ploča na masivne zidove.

Prednosti gipsanih ploča:

  • Brza, suva i jednostavna montaža;
  • Lako se režu i oblikuju;
  • Omogućavaju jednostavno pregrađivanje i formiranje novih prostorija;
  • Omogućavaju da zid diše i da se vlaga u sobi održava u optimalnim parametrima;
  • Nakon montaže mogu se odmah dalje obrađivati, jer se ne moraju sušiti;
  • Gipsane ploče su ekološki materijal, koji se može reciklirati u celosti, a po sastavu nisu štetne za zdravlje;

Imaju bolja svojstva toplotne izolacije od čvrstih zidova i ne ostavljaju osjećaj “hladnog zida”.