+38121/823-701 info@vranjkovic-linea.rs

REZANA GRAĐA

Rezana građa ima veliku primenu u savremenom građevinarstvu. Drvo je i dalje nezamenljiv materijal u brojnim građevinskim radovima. U odnosu na svoju težinu ovaj materijal poseduje veliku čvrstinu, kao i dobru izolaciju i konstruktivna svojstva. Prema dimenzijama i veličini, rezana građa se deli na: grede, gredice, letve i daske, a koristi se za izradu krovne konstrukcije, parketa, vrata, prozora…

U ponudi stovarišta Vranjković-Line dostupna je sušena, obrađena rezana građa. Sortira se vizuelno i mašinski kako bi se garantovali optički zahtevi i čvrstoća. Zahvaljujući strogim eksternim i internim kontrolama rezane građe, ona stalno može da garantuje konstantan visok kvalitet proizvoda.

Asortiman rezane građe:

  • Daska  debljine 2,5cm, širine 10-25cm, dužine 3m i 4m
  • Letva debljine 3cm, širine 5cm, dužine 3m i 4m
  • Štafla debljine 5cm, širine 8cm, dužine 4m
  • Fosna debljine 5cm, širine 10-25cm dužine 4m
Skills

Posted on

July 9, 2020